Pracovní listy k vánočním prohlídkám 

K vánočnímu programu má správa zámku pro děti k dispozici původní pracovní listy,  které prověří znalosti nabyté na prohlídce. 

Pracovní listy byly rozděleny podle náročnosti pro I. a II. vyučovací stupeň. Jejich náročnost můžeme na doporučení vyučujících upravit (doplnit), spolupráci s pedagogy vítáme.

Listy jsou volně ke stažení a k použití dle uvážení. 

Prosíme pouze, nevyplňujte pracovní listy během prohlídky. 

Pracovní listy Vánoce I. stupeň (doc)

Pracovní listy Vánoce II. stupeň (doc)

Dětem z I. stupně dále nově vytvořila pracovní listy (pdf) na míru jedna naše dlouholetá průvodkyně.

Těšit se v nich můžete na kvízy, osmisměrky, doplňovačky, dokreslovačky, ale i na cvičení s porozuměním textu. 

Pracovní listy pro 1. ročník ZŠ

Pracovní listy pro 2. ročník ZŠ

Pracovní listy pro 3. ročník ZŠ

Pracovní listy pro 4.-5. ročník ZŠ

Prosím, nevyplňujte pracovní listy během prohlídky.