Klíč k památkám

Získejte vstup na šestou památku zdarma !

Navštivte pět památek a šestou prohlídku získáte zdarma!

 

O projektu

Klíč k památkám, projekt realizovaný Ministerstvem kultury České republiky, Národním památkovým ústavem a Asociací majitelů hradů a zámků, je nástrojem pro návštěvníky památek, školy i další organizace pracující se školní mládeží a poskytovatele služeb v oblasti cestovního ruchu.

Klíč k památkám umožňuje snadné vyhledání oblíbených lokalit, preferovaných kulturních akcí či služeb, plánování výletů s využitím kompletních informací o dostupnosti památek i zapojení se do věrnostního programu s možností dosáhnout na zajímavé slevy určené vracejícím se návštěvníkům.

Co nabízí?

Webový portál a mobilní aplikaci klickpamatkam.cz umožňující snadnou orientaci v nabídce památek přístupných veřejnosti a to včetně kulturních akcí pořádaných na památkách či jejich blízkosti, vyhledávání oblíbených památek pomocí nejrůznějších kritérií a plánovaní výletu s využitím podrobných mapových podkladů.

 

Věrnostní program pro individuální návštěvníky památek, založený na principu udílení odměny za celkem šest prohlídek uskutečněných v rámci dvanácti po sobě jdoucích měsíců a to ve formě v pořadí 6. vstupenky zdarma (5+1). Nástroji věrnostního programu jsou „papírový klíč“ (papírový pas umožňující sbírání razítek), dostupný na pokladnách do programu zapojených památek, a „mobilní klíč“, volně ke stažení na portálu klickpamatkam.cz. Více…


Věrnostní program Národního památkového ústavu Klíč k památkám – úplná pravidla

 1. Klíč k památkám jevěrnostní program a informační portál s mobilní aplikací určený návštěvníkům památek.
 2. Vztahuje se na vybrané památky ve správě Národního památkového ústavu a jeho partnerů, které jsou přístupné veřejnosti.
 3. Provozovatelem věrnostního programu Klíč k památkám je Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1.
 4. Seznam památek zapojených do programu je k dispozici na webu klickpamatkam.cz, který též slouží jako informační portál o památkách s možností plánování výletu a výběru oblíbených památek nebo kulturních akcí pořádaných na památkách podle zvolených kritérií.
 5. Nástroji věrnostního programu Klíč k památkám jsou:
  1. papírový klíč (papírový pas opatřený unikátním QR kódem)
  2. mobilní klíč (elektronický účet s přiděleným unikátním QR kódem).
 6. Jeden papírový nebo mobilní klíč platí vždy jen pro jednu osobu a je nepřenosný.
 7. Věrnostního programu „Klíč k památkám“ se může zúčastnit fyzická osoba; osoba mladší 18-ti let se může programu účastnit se souhlasem svého zákonného zástupce.
 8. Papírový klíč se stává platným na základě:
  1. aktivace, respektive načtení unikátního QR kódu umístěného na vnitřní straně papírového klíče na památce zařazené do věrnostního programu či jiném označeném místě
  2. a současně vyplněním povinných údajů o držiteli v rozsahu: jméno a příjmení, PSČ trvalého bydliště držitele pasu, kontaktní e-mail. Vyplněním těchto údajů dává držitel papírového klíče najevo svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovatelem věrnostního programu pro účely vyhodnocení statistik návštěvnosti památek zapojených do věrnostního programu po celou dobu jeho trvání, tj. do roku 2019.
  3. Držitel papírového klíče získá v pokladně památky zařazené do věrnostního programu Klíč k památkám (podle bodu 4 těchto pravidel) kredit na základě pořízení vstupenky pro jednu osobu na prohlídkovou trasu s průvodcem formou načtení unikátního QR kódu umístěného na vnitřní straně papírového klíče. Držitel papírového klíče může obsluhu pokladny též požádat o udělení razítka.
 9. Mobilní klíč se stává platným na základě:
  1. registrace, tj. zadáním kontaktního e-mailu a zvoleného přihlašovacího hesla, a následné aktivace účtu na webovém portálu klickpamatkam.cz formou vyplnění povinných přihlašovacích údajů držitele mobilního klíče v rozsahu: jméno a příjmení, PSČ bydliště a kontaktní e-mail v rubrice „Můj klíč“. Vyplněním těchto údajů dává držitel papírového klíče najevo svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovatelem věrnostního programu pro účely vyhodnocení statistik návštěvnosti památek zapojených do věrnostního programu po celou dobu jeho trvání, tj. do roku 2019.
  2. držitel aktivovaného účtu na webovém portálu klickpamatkam.cz následně obdrží unikátní QR kód, kterým bude nadále prokazovat svou platnou registraci ve věrnostním programu.
  3. Držitel mobilního klíče získá v pokladně památky zařazené do věrnostního programu Klíč k památkám (podle bodu 4 těchto pravidel) kredit na základě pořízení vstupenky pro jednu osobu na prohlídkovou trasu s průvodcem formou načtení unikátního QR kódu zobrazeného na jeho mobilním zařízení (chytrém telefonu, tabletu apod.).
 10. Režim poskytnutí a zpracování osobních údajů se řídí aktuálním zněním zákona č. 101/2000 Sb.
 11. Na jedné památce zařazené do věrnostního programu lze do jednoho papírového nebo mobilního klíče načíst pouze jeden kredit denně.
 12. Po načtení pěti kreditů, respektive udělení pěti razítek v průběhu ne více než dvanácti po sobě jdoucích měsíců získává držitel papírového nebo mobilního klíče nárok na volný vstup do jedné z památek zařazených do věrnostního programu (viz bod 4 těchto pravidel) podle vlastního výběru.
  1. Držiteli papírového klíče, který získal celkem šest kreditů, respektive mu bylo uděleno šest razítek, bude v rámci převzetí šesté volné vstupenky zdarma nabídnuto získání nového papírového klíče s možností automatického sloučení nového QR kódu s původním QR kódem umístěným na papírovém klíči. Držitel plně využitého papírového klíče může též volit přechod k používání mobilního klíče a to formou aktivace svého účtu na webovém portálu klickpamatkam.cz.
  2. Držitel plně využitého papírového klíče se může odevzdáním svého papírového klíče v kterékoli pokladně památky zapojené do věrnostního programu nebo jeho zasláním na adresu provozovatele věrnostního programu (Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1) zapojit do slosování o věcné a zážitkového ceny poskytované provozovatelem programu vždy pro jeden kalendářní rok.
  3. Držitel Mobilního klíče, který získal celkem šest kreditů, má v rámci šestého kreditu právo na zahájení dalšího cyklu při zachování původního unikátního QR kódu přiděleného k účtu držitele Mobilního klíče.
  4. Účty uživatelů Mobilních klíčů, kteří získali min. 6 kreditů, budou po získání šestého kreditu automaticky zařazeny do slosovatelné soutěže o věcné a zážitkové ceny poskytované provozovatelem programu vždy pro jeden kalendářní rok.
 13. Volný vstup udělený držitelům papírových nebo mobilních klíčů na základě pěti získaných kreditů se nevztahuje na speciální a výběrové prohlídkové okruhy s povinnou rezervací. (informace o těchto trasách jsou k dispozici na webu klickpamatkam.cz, npu.cz nebo webových prezentacích jednotlivých památek).
 14. Vylosování deseti výherců proběhne vždy nejpozději 31. března roku, který následuje po období, v němž byl držiteli papírového či mobilního klíče udělen šestý kredit, respektive bezplatný vstup na vybranou památku.
 15. V případě, že vylosovaný výherce v den slosování dosáhne 15 let, obdrží cenu od provozovatele věrnostního programu s využitím uvedených kontaktních údajů uživatele.
 16. V případě, že vylosovaný výherce bude v den slosování mladší 15 let, obdrží cenu s využitím uvedených kontaktních údajů uživatele jeho zákonný zástupce.
 17. Výhry budou výhercům oznámeny nejpozději do 20 pracovních dní od slosování.
 18. Výherci nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za ceny vložené provozovatelem věrnostního programu do soutěže.
 19. Výhru nelze převést na jinou osobu a na výhru ze soutěže neexistuje právní nárok.
 20. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 21. Provozovatel věrnostního programu nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra způsobit výherci, případně dalším osobám, které se na straně výherce realizace zážitkové ceny zúčastní.
 22. Provozovatel věrnostního programu si vyhrazuje právo změnit pravidla tohoto věrnostního programu nebo věrnostní program odložit či zrušit. Případné změny pravidel věrnostního programu nebo jeho odložení či zrušení bude zveřejněno na webové adrese věrnostního programu klickpamatkam.cz nebo webové adrese provozovatele věrnostního programu, tedy npu.cz.
 23. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 12. 2015.

 

Projekt určený školám a dalším institucím či organizacím pracujícím s mládeží ve věku 6 – 15 let Klíč pro školy. Organizace zapojené do projektu Klíč pro školy jsou oprávněné v rámci organizovaných zájezdů mládeže čerpat 50% slevu ze sníženého tarifu vstupného. Více…

 

Projekt Klíč k zážitkům, zaměřený na vytváření synergických efektů mezi správci veřejnosti přístupných památek a poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu, mající své provozovny jejich blízkosti. Subjekty zapojené do projektu se zavazují poskytovat návštěvníkům památek účastnících se věrnostního programu, tj. držitelům tzv. „papírového“ či „mobilního klíče“, slevu ve výši 10% z ceny na vybrané služby či zboží. Více…

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.